Ar frig y dudalen

PONTIO ADFYWIOL

Mae Bliss Farms yn hyrwyddo amaethyddiaeth adfywiol trwy ein cronfa fuddsoddi, gan ganolbwyntio ar ffermio llaeth yn y DU i danio trawsnewidiad ecolegol, economaidd a chymdeithasol. Trwy weithio mewn partneriaeth â ffermwyr, rydym yn buddsoddi ac yn cefnogi'r newid i arferion cynaliadwy sy'n dyrchafu gwerth tir ac elw busnes fferm. Gyda'n gilydd, byddwn yn creu dyfodol lle mae ffermio'n cyflawni addewid o blaned iachach a ffermio llewyrchus.

Clawr cwmwl yn Valley_edited.jpg

ADFYWIO
BUDDSODDIAD

MONITRO AGROECOLEGOL

ADFYWIO
CYFLYMIAD

MARCHNAD
DATBLYGIAD

DULL Y FFERMYDD BLISS

MEWNWELEDIADAU ATGYNHYRCHIOL O'N BLOG

TIM 2.webp

YMUNWCH Â'N RHESTR BOSTIO ADFYWIOL

Diolch am ymuno!

gwaelod y dudalen